Liên hệ chúng tôi

Ôn Châu Up điện Công ty TNHH

Địa chỉ nhà

Đường số 7 Wei, Khu phát triển kinh tế Nhạc Thanh, Nhạc Thanh, Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc

Số fax

+86 577 62777759

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi